Børn og unge


 

 

Villa Magnolia prioriterer databeskyttelse højt. Medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere skal kunne føle sig trygge ved, at personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. Nedenfor beskrives, hvordan oplysningspligten opfyldes over for medarbejdere og andre, dvs. indskrevne børn og unge og deres pårørende og kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører mv.

 

Villa Magnolia vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i Villa Magnolias varetagelse af sine opgaver med tilbud til indskrevne børn og unge efter aftale med anvisende kommune.

Oplysningspligt

Når Villa Magnolia indsamler og behandler personoplysninger om indskrevne børn og unge, er Villa Magnolia forpligtet til at oplyse om:

 

Villa Magnolia vil indsamle og behandle personoplysninger om indskrevne børn og unge for at varetage følgende formål:

 

 

 

 

 

 

 

Disse oplysninger vil i de fleste tilfælde være tilgængelige via vores ”Sådan behandler vi personoplysninger” på hjemmesiden.

 

Spørgsmål og klager

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte lederen af Villa Magnolia

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.