Formål


Husets formål er at yde kvalificeret aflastning til familier med børn med autisme spektrum forstyrrelser og børn med andre udviklingsmæssige forstyrrelser. 

Det kunne eksempelvis være børn med ADHD, børn med Downs syndrom eller børn hvor det må konstateres at udviklingen ikke forløber normalt.

Diagnoser er ikke en nødvendighed, men barnet skal kunne indgå i en af grupperne, og barnet skal kunne have glæde af vores lille familielignende hverdag og struktur.

Vi vægter en hyggelig og hjemlig atmosfære. 
Vi vægter faste teams, således at barnet møder den samme gruppe børn og samme voksne ved hvert ophold, for derved at skabe tryghed og forudsigelighed.

Vi arbejder med faste genkendelige rammer og struktur, bl.a. ved hjælp af visualisering via billeder og boardmaker.
Vi møder alle mennesker med respekt og anerkendelse. Vi tager udgangspunkt i hvert enkelt barn, dets muligheder og begrænsninger. 

Vi samarbejder tæt med forældre og barnets øvrige bagland, eksempelvis børnehaver og skoler. 
Vi deltager gerne i behandlings- og statusmøder i børnenes dagtilbud.