Samarbejdspartnere


Opfyldelse af oplysningspligt vedr. samarbejdspartnere mv.

 

 

Villa Magnolia prioriterer databeskyttelse højt. Medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere skal kunne føle sig trygge ved, at personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. Nedenfor beskrives, hvordan oplysningspligten opfyldes over for medarbejdere og andre, dvs. borgere/indskrevne og deres pårørende og kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører mv.

Villa Magnolia vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i Villa Magnolias varetagelse af driftsformål og kontakt til leverandører mv.

Oplysningspligt

Når Villa Magnolia indsamler og behandler personoplysninger om kontaktpersoner mv., er Villa Magnolia forpligtet til at oplyse om:

 

Villa Magnolia vil indsamle og behandle personoplysninger om kontaktpersoner for at varetage følgende formål

 

 

 

 

 

 

 

Disse oplysninger vil i de fleste tilfælde være tilgængelige via vores ”Sådan behandler vi personoplysninger” på hjemmesiden, der opfylder oplysningspligten.

Spørgsmål og klager

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte leder af Villa Magnolia.

Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.