Visitation


Hvis I har et barn eller en ung, I ønsket visiteret til Villa Magnolia, rettes henvendelse til leder Fie Buchwald

Tlf. : 25 33 20 04

Mail: fb@villamagnolia.dk 

Når vi modtager en henvendelse, vil vi gerne sikre os, at barnet eller den unge passer ind i vores tilbud.

Derfor beder vi først om sagsakter, og herefter besøger vi barnet eller den unge i deres skole eller institution. Det giver os mulighed for en kvalificeret tilbagemelding og evt. plan for aflastning i samtale med sagsbehandler og forældre.

Når børn er i aflastning i Villa Magnolia, udarbejder vi halvårlige statusplaner og deltager gerne i møder med kommunen, på skoler eller institutioner og andre samarbejdspartnere omkring det enkelte barn.