Aflastningsophold


Aflastningsophold på Villa Magnolia er et kvalificeret pusterum for børn og unge med udviklingsforstyrrelser. Når dit barn er i aflastning, får familien mulighed for at være sammen uden at skulle tage særlige hensyn og kan dermed lade op til igen at være sammen med det handicappede barn.

Dit barn vil være i et trygt og hjemligt miljø med kvalificeret personale, der vil støtte og udvikle dit barn i forhold til der, hvor barnet er.

Vi udarbejder statusplaner og deltager gerne i møder med kommunen og på skoler eller institutioner.