Kursus


Vi arrangerer kurser efter nærmere aftale. Et eksempel på afhold kursus ses nedenstående:

 

“Bliv klædt på til at støtte familier med børn med autisme. Få godt styr på diagnosen, og hvordan du som professionel bedst støtter de børn og familier, der har autisme inde på livet”Hvordan støtter jeg forældre til børn med autisme – et kursus for fagfolk

Over to kursusdage vil vi give fagfolk en introduktion til autismediagnosen. Hvordan tager den ”autistiske tænkning” sig ud? Hvad betyder det for adfærden, kommunikationen og barnets tilgang og forståelse af verden?

Kursusdagene vil introducere konkrete, pædagogiske redskaber til at tackle familiens hverdag og sikre den bedst mulige udvikling for barnet.

Kurset omhandle de fokuspunkter, man som professionel skal være opmærksom på for at sikre barnets og familiens udvikling bedst muligt, herunder hvordan det påvirker og udfordrer de øvrige børn i familien (søskendeproblematikker). Desuden vil vi kort introducere aflastning og de muligheder, det giver familien. Vi vil inddrage erfaringer, vi har, når forældre for første gang får et tilbud om aflastning.

Kurset skal klæde deltagerne på til at forstå diagnosens og udfordringer samt give et kendskab til forskellige pædagogiske redskaber, således at sagsbehandlingen eller vejledningen i det daglige arbejde kvalificeres.

Mere om kursets indhold:
Introduktion til autismediagnosen: Præsentation af diagnoserne og af, hvordan de kan påvirke barnets kommunikation, sociale muligheder og forståelse af sin omverden.
• Helt kort præsentation af diagnosesystemet og de mest anvendte diagnoser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)
• Hvordan oplever mennesker med autisme verden omkring sig?
• Hvordan er tænkningen påvirket, når man har autisme? Herunder bl.a. beskrivelse af balancen mellem at have fokus på detaljer eller helheder samt evne til fleksibel tænkning.
• Mentalisering
• Empati
• Sansefølsomhed
• At tilpasse krav og forventninger
• Sproglige og kommunikative udfordringer hos barnet med autisme. Herunder forklaring af, hvordan sproget bruges og forstås konkret
• Angstproblematikker hos børn og unge med autisme. Gennemgang af angst, behandling af angst, årsager til angst.
• Fokus på søskende i familien. Hvilke udfordringer kan de opleve, hvilke behov kan de have, og hvad skal man særligt holde øje med

Praktiske redskaber og gode råd: Præsentation af nogle af de grundlæggende pædagogiske redskaber og metoder, der særligt er udviklet til mennesker med autisme
• Struktur og genkendelighed
• Forberedelse
• Motivation
• Konfliktnedtrapning
• Overgange og udvikling
• Ideer til hvordan barnet kan skærmes for sanseindtryk, når de overvælder.
• Visuelle redskaber: Piktogrammer/boardmaker/dagsskema
• Scripts/sociale historier

Villa Magnolia er et aflastningstilbud for børn og unge med autisme, ADHD eller andre udviklingsforstyrrelser. Vi tilbyder faste årspakker, der sikrer genkendelighed, forudsigelighed og struktur i et hjemligt og professionelt miljø.