Støtteophold (aflastning) for børn og unge med autisme

Velkommen til Villa Magnolia

Trygt og hjemligt

Family-29

Målgruppe

Børn og unge fra 2 til 22 år
Villa Magnolia tilbyder aflastning til børn og unge med autisme, ADHD eller andre udviklingsforstyrrelser. Grupperne sammensættes således, at de passer mest hensigtsmæssigt sammen. Der er også mulighed for solisttilbud.

Family-03

Pædagogik

Overskuelige og trygge rammer
Villa Magnolia tilbyder et lille, trygt, overskueligt og hjemligt miljø med fokus på ro, udvikling og gode oplevelser. Vi gør brug af gode specialpædagogiske hjælpemidler, nøje tilrettelagt efter hvert enkelt barn og de enkelte gruppers behov. Vi udfordrer det enkelte barn, når det giver god mening.

Family-04

Dagligdagen

Faste genkendelige rammer og struktur
Når børnene møder ind, starter de med en pause , der er tilpasset den enkelte. Når barnet er landet og klar, præsenteres det for dagens aktiviteter – ofte ved hjælp af billeder. Børnene har eget og samme værelse og mødes af samme voksenteam.

villa-e1527864279645

Villa Magnolia

Villa Magnolia blev til som et ildsjælsprojekt.

Hvem vi er

Ildsjæleprojektet

Villa Magnolia blev til som et ildsjælsprojekt. Eva Lindholm Andersen havde en vision og en ide om at skabe et aflastningstilbud for familier med børn med særlige behov herunder børn med autismespektrumforstyrrelser. Drømmen var at skabe en mellemting mellem institution og plejefamilie. Et tilbud, hvor faglighed, arbejdsglæde og kendskab til målgruppen, skulle sættes i højsæde. Hjemlighed, ro, forudsigelighed og tryghed var ligeledes vigtige nøgleord. En af de bærende ideer var, at grupperne skulle være små, men alligevel dynamiske. Derfor er en gruppestørrelse på 4 børn meget velovervejet. Det skaber plads og mulighed for, at det enkelte barns behov kan imødeses og giver alligevel plads til ”liv og aktivitet”

Vores værdier

Villa Magnolias 3 værdier

Family-02

Trivsel

Som aflastningstilbud er vi et supplement til familiens rammer og et fristed for barnet/den unge. Vi yder omsorg med en personlig og professionel tilgang.

Family-20

Livsduelighed

Vi har et gennemgående fokus på selvhjulpenhed. Barnet/den unge skal styrkes til at opnå så stor selvstændighed som muligt i alle livssammenhænge(fx i forhold til transport, indkøbsture, påklædning, spisning, personlig hygiejne, kommunikation)

Family-04

Hjemlighed

Følelsen af hjemlighed er vigtigt, da dagene hos os skal føles som en forlængelse af de ting, der foregår i et almindeligt hjem. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i barnets/den unges hverdag.

At være en del af LIVSVÆRK forpligter

En del af LIVSVÆRK

Villa Magnolia er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark. LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

Vi møder det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.