Værdier

Family-29

Trivsel

Family-03

Livsduelighed

Family-04

Hjemlighed

Professionel tilgang

Trivsel

Som aflastningstilbud er vi et supplement til familiens rammer og et fristed for barnet/den unge. Vi yder omsorg med en personlig og professionel tilgang.

 • Hos os giver og skaber vi ro for det enkelte barn/den enkelte unge. Barnet/den unge skal overordnet ikke præstere hos os. Her er det i stedet mulighed for ekstra pauser. Vi kan altid rumme barnet/den unge og indrette os efter dagsformen. Barnet/den unge skal hos os lade op til næste skoledag eller samværet med forældre.

 • Børnene/de unge skal føle sig forstået, set og hørt og dermed anerkendt. De skal føle sig værdsat.

 • Vores grupper består altid af de samme voksne og børn/unge.

 • Vi arbejder med at skabe og udvikle relationer mellem de samme voksne børn/unge og børnene/de unge imellem.

 • Vi arbejder med, at børnene/unge skal kunne acceptere forskelligheder hos hinanden.

 • Vi tilrettelægger dagen med fokus ind i det enkelte barn/den enkelte ung.

 • Vi bruger vores personlighed og personlige kompetencer i vores faglige pædagogiske arbejde.
Fokus på selvhjulpenhed

Livsduelighed

Vi har et gennemgående fokus på selvhjulpenhed. Barnet/den unge skal styrkes til at opnå så stor selvstændighed som muligt i alle livssammenhænge(fx i forhold til transport, indkøbsture, påklædning, spisning, personlig hygiejne, kommunikation) Derved bidrager vi til at uddanne børnene/de unge til livet generelt og til at øge deres livskvalitet, selvværd og muligheder.

 • Vi giver barnet/den unge god tid og møder det med relevante forventninger. Vi ”sidder på vores hænder” og venter, så vi ikke overtager opgaven for barnet/den unge og dermed fratager muligheden af at kunne selv (mestring).

 • Vi arbejder med overindlæring (dvs. mange, mange gentagelser), da vi ved, at det kan tage lang tid for barnet/den unge at lære.

 • Vi sikrer, at de fysiske rammer muliggør selvhjulpenhed, fx ved at bruge små kander ved måltiderne eller at sørge for, at de selv kan nå de ting, der er relevante for leg eller deltagelse i praktiske opgaver.

 • Vi er altid på jagt efter de ting, der kan medvirke til at motivere barnet/den unge for øget selvhjulpenhed

 • Vi er fleksible i de krav, vi stiller, så de tilpasses barnets/den unges udviklingsniveau og overskud den enkelte dag.

 • Vi skelner mellem krav og stress. Krav er udviklende og øger barnets/den unges selvhjulpenhed, men krav skal balanceres, så de understøtter udviklingen og en evt. frustration hos barnet/den unge ikke bliver negativ for relationen eller barnets/den unges generelle trivsel.
Følelsen af hjemlighed

Hjemlighed

Følelsen af hjemlighed er vigtigt, da dagene hos os skal føles som en forlængelse af de ting, der foregår i et almindeligt hjem. Vi bestræber os på at tage udgangspunkt i barnets/den unges hverdag.

 • Hjemlighed er at give barnet/den unge ejerskab, medbestemmelse ved at inddrage barnet/den unge, hvor det er muligt

 • Vi gør os umage med at indrette de fysiske rammer hjemligt, men roligt og enkelt i forståelsen af at begrænse sanseindtryk.

 • Haven er indrettet som en have med almindelige legeredskaber, og vi kalder den ”haven” og ikke fx ”legepladsen”

 • Vi indretter os, så både børn/unge og voksne føler sig hjemme. Når personalet også føler sig hjemme, har det en positiv afsmittende effekt på børnene/de unge. Personalet inddrager egen personlighed i det omfang, der er relevant og styrker relationen og hjemligheden.

 • Personalet laver hverdagsting i med og omkring børnene/de unge fx vasker tøj, laver mad mv. Børnene/de unge hjælper til med almindelige gøremål efter evne og dagsform ligesom i almindelige familier. Det kan for eksempel være at dække bord eller hjælpe med maden.

 • Børnene/de unge gør lidt af de ting, de også gør derhjemme fx hjælper med at dække bord, ser julekalender, samme putteritualer mv.

 • Vores grupper er små, så barnets/den unges gruppe har en størrelse, der minder om antallet i en almindelig familie.

 • Vi anerkender sprogets betydning og har opmærksomhed på ikke at bruge ord, der relaterer sig til et arbejdsforhold.
 • Vi respekterer børnenes/ de unges privatliv