Kursus

Kursus

Bliv klædt på til at støtte familier med børn med autisme. Få godt styr på diagnosen, og hvordan du som professionel bedst støtter de børn og familier, der har autisme inde på livet”Hvordan støtter jeg forældre til børn med autisme – et kursus for fagfolk

Introduktion til autismediagnosen:

Præsentation af diagnoserne og af, hvordan de kan påvirke barnets kommunikation, sociale muligheder og forståelse af sin omverden.

• Helt kort præsentation af diagnosesystemet og de mest anvendte diagnoser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)
• Hvordan oplever mennesker med autisme verden omkring sig?
• Hvordan er tænkningen påvirket, når man har autisme? Herunder bl.a. beskrivelse af balancen mellem at have fokus på detaljer eller helheder samt evne til fleksibel tænkning.
• Mentalisering
• Empati
• Sansefølsomhed
• At tilpasse krav og forventninger
• Sproglige og kommunikative udfordringer hos barnet med autisme. Herunder forklaring af, hvordan sproget bruges og forstås konkret
• Angstproblematikker hos børn og unge med autisme. Gennemgang af angst, behandling af angst, årsager til angst.
• Fokus på søskende i familien. Hvilke udfordringer kan de opleve, hvilke behov kan de have, og hvad skal man særligt holde øje med

Praktiske redskaber og gode råd:

Præsentation af nogle af de grundlæggende pædagogiske redskaber og metoder, der særligt er udviklet til mennesker med autisme

• Struktur og genkendelighed
• Forberedelse
• Motivation
• Konfliktnedtrapning
• Overgange og udvikling
• Ideer til hvordan barnet kan skærmes for sanseindtryk, når de overvælder.
• Visuelle redskaber: Piktogrammer/boardmaker/dagsskema
• Scripts/sociale historier

Villa Magnolia er et aflastningstilbud for børn og unge med autisme, ADHD eller andre udviklingsforstyrrelser. Vi tilbyder faste årspakker, der sikrer genkendelighed, forudsigelighed og struktur i et hjemligt og professionelt miljø.