Historien bag Villa Magnolia

Vores historie

Villa Magnolia - ildsjæleprojektet

Villa Magnolia blev til som et ildsjælsprojekt. Eva Lindholm Andersen havde en vision og en ide om at skabe et aflastningstilbud for familier med børn med særlige behov herunder børn med autismespektrumforstyrrelser. Drømmen var at skabe en mellemting mellem institution og plejefamilie.

Et tilbud, hvor faglighed, arbejdsglæde og kendskab til målgruppen, skulle sættes i højsæde. Hjemlighed, ro, forudsigelighed og tryghed var ligeledes vigtige nøgleord. En af de bærende ideer var, at grupperne skulle være små, men alligevel dynamiske. Derfor er en gruppestørrelse på 4 børn meget velovervejet. Det skaber plads og mulighed for, at det enkelte barns behov kan imødeses og giver alligevel plads til ”liv og aktivitet”

Eva brugte i 2007 en del tid på at undersøge muligheder, love og regler og kom i den forbindelse i kontakt med FABU, familieplejeforening. FABU og Eva udvekslede igennem en periode tanker og ideer. Da tiden var moden præsenterede FABU og Eva projektet for den 100 år gamle landsforening KFBU, som efter overvejelser og drøftelse i deres hovedbestyrelse, besluttede at gå ind i Villa Magnolia-projektet.

Projektet, som startede som et jeg-projekt, blev i høj grad et fælles projekt mellem FABU, KFBU og Eva. Vi opbyggede i løbet af 2008 tanker og visioner om Villa Magnolia og købte et dejligt hus til formålet, huset på Nørremosevej 5 i Frederiksværk.

Starten på projektet

Ildsjæleprojektet var født

careo-home-one-section-four-right.png

1.oktober 2009

blev Villa Magnolia endelig en realitet. Vi åbnede dørene for det første barn, som blev indskrevet på en dobbeltplads. Dvs. 140 døgn årligt. Eva plus en medarbejder var ansat i huset.

careo-home-one-section-four-right.png

I løbet af 2010 og 2011

blev de 16 pladser, som Villa Magnolia rummer, besat af børn mellem 4 og 10 år. Sideløbende blev de næste medarbejdere ansat, i takt med at børnetallet steg.

Fra drøm til virkelighed

Stor udvidelse og nye muligheder

Der blev endelig liv og aktivitet i huset. Drømmen og visionen var blevet en realitet.

Efter 5 ½ år med ”et levet liv” med masser af glæde, aktiviteter, udvikling, erfaringer og gode resultater, stod Villa Magnolia over for en større udvidelse. Vi havde, i samarbejde med Livsværk (tidligere KFBU) købt en skøn firlænget gård, Møllegården, i umiddelbar nærhed af Villa Magnolia. Denne afdeling blev åbnet den 1. juni 2015 med 16 nye pladser, og aldersgruppen blev sat op til det 18. år. Gården gav mulighed for, at de børn og forældre, der ønsker det, kan forblive i Villa Magnolia-regi hele barndommen og nu også ungdommen med. I de nye rammer kunne i højere grad tænkes ungdomsaktiviteter ind i tilbuddet. Desuden gav de nye rammer mulighed for at tilbyde solisttilbud. Derudover er der mulighed for andre tiltag fx kurser.