Formål

Kvalificeret Aflastning i Hjemligt Miljø

Skab tryghed og forudsigelighed for dit barn med udviklingsforstyrrelser

Husets formål er at yde kvalificeret aflastning til familier med børn med autismespektrumforstyrrelser og/eller andre udviklingsmæssige forstyrrelser.

Vi vægter en hyggelig og hjemlig atmosfære.

Vi vægter faste teams, således at barnet møder den samme gruppe børn og samme voksne ved hvert ophold, for derved at skabe tryghed og forudsigelighed.

Vi arbejder med faste genkendelige rammer og struktur, bl.a. ved hjælp af visualisering via billeder og boardmaker.
Vi møder alle mennesker med respekt og anerkendelse. Vi tager udgangspunkt i hvert enkelt barn, dets muligheder og begrænsninger.

Vi samarbejder tæt med forældre og barnets øvrige bagland, eksempelvis børnehaver og skoler.
Vi deltager gerne i behandlings- og statusmøder i børnenes dagtilbud.